Tarnystės mokykla

Ir, ką iš manęs girdėjai prie daugelio liudytojų,
patikėk ištikimiems žmonėms kurie sugebės ir kitus mokyti (2 Tim 2,2).

Tikslas

Mokyti bendruomenės narius bei tarnautojus svarbiausių evangelinio tikėjimo tiesų, lavinti tarnavimo įgūdžius ir drąsinti brolius bei seses tarnystei. Gilinantis į Dievo žodį, stiprinti vienybės ir bendrystės dvasią, tarpusavio pagarbą ir supratimą, mažinant atotrūkį tarp bažnyčios narių ir pastoracijos, tarp teologinių žinių ir bažnytinės praktikos. Žadinti domėjimąsi Biblija ir krikščionišku mokymu bei patirtimi, siekti išsiaiškinti rūpimus klausimus, ugdyti kritinį mąstymą, formuoti sveiką krikščionišką pasaulėžiūrą, idant visi būtume liepsnojančios dvasios, tarnautume Viešpačiui (Rom 12, 11).

Kam tai skirta?

Tarnystės mokykla (TM) skirta visiems bendruomenės nariams, ypač tarnautojams, tarnavimų vadovams, norintiems atnaujinti Biblijos žinias, geriau suprasti savo tikėjimą bei Dievo pažinimu dalintis su kitais.

Ganytojiškoms tarnystėms (namų grupelėms, tarnavimams įvairioms amžiaus ir poreikių grupėms) gyvybiškai svarbu atsinaujinti ir tobulėti, todėl kiekvienas, kas nori mokyti kitus, tenepaliauja mokytis ir pats.

Temos

Pirmų Tarnystės mokyklos mokslo metų kursą sudaro 12 pamokų šiomis temomis:

*Norėdami išklausyti paskaitas, spauskite ant nuorodos. Norėdami parsisiųsti paskaitą į savo kompiuterį ar kitą įrenginį, ant nuorodos paspauskite dešinį pelės klavišą ir pasirinkite SAVE LINK AS...

Mokymosi laikas

Mokymosi laikas Pirmas 12-kos pamokų Tarnautojo kursas prasidės 2014 m. spalio 30 d. ir tęsis iki 2015 metų gruodžio mėnesio.

Užsiėmimai (išskyrus vasarą) vyks kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį 18.30 - 21.00 val. bažnyčios patalpose.

Baigusiems pirmą Tarnystės mokyklos kursą, 2016 metais bus siūlomas 12-kos pamokų Mokytojo kursas, skirtas triūsiantiems ganytojiškoje Dievo žodžio tarnystėje.

Kontaktai

Vilniaus bažnyčia Tikėjimo žodis
Gilužio 15, Vilnius Tel. +370 5 240 63 20
Registracija: t.zodis@btz.lt